آموزش های هوشمند

 تحقیقات جدید بر چگونگی نگاه کارشناسان به “مدارس هوشمند” در آینده تأثیر گذاشته است . موجی از فناوری جدید در مدارس مختلف در جای جای کشور وارد شده است .که شیوه آموزش معلمان و نحوه یادگیری دانش آموزان را تغییر داده است .

تحقیقات انجام شده توسط Randstad Education نشان داد که مدارس و کالج ها جدیدترین فناوری را برای بهبود آموزش و تعاملی تر و جذاب تر بودن دروس به کار گرفته اند . یکی از این نواوری ها ارائه دروس در قالب “بازی” است . یعنی انچه قرار است اموزش داده شود به صورت بازی و با ارائه ترکیبی از قوانین و وظایف به افراد مشابه سازی می شود .

تحقیقات نشان می دهد آموزش در شرایط اموزش های هوشمند بیشتر مبتنی بر پروژه خواهد بود . وشامل محتوای تعاملی بیشتر برای همگام شدن با تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به رسانه های سنتی است.

دراینده ای نزدیک،پیش بینی می شود کلاس ها به اینترنت اشیا نیز مجهز  شوند . و شبکه ای از دستگاه ها که داده ها را با سایر موارد و سیستم ها به اشتراک می گذارند با معلمان ، دانش آموزان و دستگاه ها بیشتر به هم متصل شوند.

معلم و دانش اموز در اموزش هوشمند

فشار بر معلمان  و همچنین افزایش تعداد دانش آموزان به این معنی است که فناوری در انجام وظایف برای صرفه جویی در وقت نقش بیشتری خواهد داشت . گزارش ها نشان می دهد برنامه های آموزشی یک معلم یک سوم کاهش یافته است .اما درمقابل  اهمیت تکنیک های جدیدکه به معلمان کمک می کند کار خود را انجام دهند برجسته شده  است .

با این حال ، گرچه فن آوری در کلاس موقعیت ویژه ای یافته است اما قطعا  انتظار می رود که جایگزین آنها نخواهد شد . ویکتوریا شورت ، مدیرعامل خدمات عمومی رندستاد ، می گوید: “ابزار تدریس قدمت زیادی دارد و از روزی که معلمان در تخته سیاه ها می نوشتند و تا امروز که  از پروژکتورها برای ارائه استفاده می کنند دارای قدمت است . ”

بررسی ها نشان می دهد در این نوع اموزش جدید ، علاوه بردانش آموزان که از  جالبترین فن آوری ها  در مدارس بهره مند می شوند،معلمان نیز از طریق نوآوری دروس و یادگیری مجازی از این روش بهره مند خواهند شد .به طوریکه می توانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی  تعادل برقرار نمایند .

مطلب پیشنهادی

شاخص ارزیابی شهرهای هوشمند چیست ؟

سیدرحمان میرزائیان / دانشجوی دکترای مدیریت شهر هوشمند ، عنوانی بسیار زیبا و جذاب برای …