برنامه های هوشمندسازی ،  سود اقتصادی و مالی ایجاد می کنند

مایکل گرین در سخنرانی خود در2015 TED  ، شهر هوشمند را به عنوان طراحی و فناوری تلفیقی در ذات بافت شهری معرفی میکند .
طبق یک مطالعه توسط STANTEC INC. برنامه های هوشمندسازی ،  سود اقتصادی و مالی ایجاد می کنند که نه تنها هزینه سرمایه گذاری را پوشش می دهد بلکه بازده ملموس و سود اوری خوبی نیز  به همراه دارد.
نمونه این موضوع را می توان در  تعداد کثیری از شهرها یافت  که همین ابتکار عمل هوشمندانه را انجام داده اند این شهرها تا کنون به 100 شهر برتر درحوزه هوشمند سازی اشاره دارد . مطالعه چنین سرمایه گذاری هایی اعداد واقعی برگشت سرمایه را به صورت واضح مشخص می نماید که درکنار سایر دستاوردها می تواند جالب توجه باشد :
1- درحوزه امنیت عمومی شامل هشدارهای اولیه با   6.6٪  ، سنسورهای اعلام شلیک با استفاده از سیستم های شلیک یاب ( gunshot detection system) با  4.8٪  ، عکس برداری از صحنه جرم در زمان واقعی با 4.7٪ بازگشت  سرمایه ودر مجموع به 15.1٪ بازده
2- دولت با اعطای مجوز تجارت دیجیتال با 5٪ بازده و پرداخت دیجیتال با 4.6٪ . در مجموع به 9.6٪ بازده می رسد
3- در بخش انرژی و آب با قیمت پویای برق با 8.8٪ نرخ بازده و انرژی تجدید پذیر با 4.3٪ در رده سوم قرار دارد. جمعاً با 9.1٪ بازگشت
4- جابه جایی داده ها  و حمل و نقل با برگشتی بالغ بر 8.8٪ در رده چهارم است.  و مجموعه سیستم های مدیریتی با  4.5٪
و دراخر بخش محیط زیست با بهینه سازی جمع آوری زباله با 4.1٪ بازده و نظارت بر کیفیت آب در زمان واقعی با 3.9٪ است. و درمجموع  8٪ نرخ بازده گزارش شده است

با توجه به این موارد ،  برنامه بالقوه در آینده که در دنیای واقعی کاربرد دارد چیست ؟

مطلب پیشنهادی

مدل بومی شهر هوشمند سال آینده آماده اجرا می‌شود

سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل: مدل بومی شهر هوشمند سال آینده آماده اجرا می‌شود …