خلاقیت و نوآوری در حل مسئله

مرکزسازمان ملل درایران به مناسبت چهارم اردیبهشت روز جهانی خلاقیت ونواوری متن زیر را منتشر شد که به اهمیت موضوع خلاقیت ونواوری می پردازد :

خلاقیت ونواوری درحل مساله

ممکن است درکی جهانی از خلاقیت وجود نداشته باشد. گستره این مفهوم از بیان هنری تا حل مسئله با محتوای اقتصادی، اجتماعی و توسعه  پایدار، قابل تفسیر است. از این رو سازمان ملل متحد ۲۱ آوریل را به عنوان روز جهانی خلاقیت و نوآوری در جهت افزایش آگاهی از نقش خلاقیت و نوآوری در تمام ابعاد توسعه انسانی، تعیین کرد.

ثروت ملل

براساس یافته های نسخه ویژه گزارش اقتصاد خلاقانه با عنوان “گسترده تر شدن مسیرهای توسعه محلی” که هم زمان به وسیله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد)یونسکو UNESC ( و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) از طریق دفتر همکاری جنوب- جنوب سازمان ملل متحد (UNOSSC) انتشار یافته است، خلاقیت و نوآوری در سطوح فردی و گروهی به ثروت حقیقی ملت ها در قرن بیست و یکم بدل شده است.

خلاقیت و فرهنگ

اقتصاد خلاق که محصولات سمعی و بصری، طراحی، رسانه های جدید، هنرهای نمایشی، چاپ و هنرهای تجسمی را شامل می شود از نظر درآمدزایی، ایجاد شغل و درآمد صادراتی، بخشی بسیار تحول پذیر در اقتصاد جهان است. فرهنگ مؤلفه ضروری توسعه پایدار است و خاستگاه هویت، نوآوری و خلاقیت فرد و اجتماع را نشان می دهد. در عین حال، خلاقیت و فرهنگ از ارزش غیر مادی قابل توجهی برخوردار هستند که به توسعه فراگیر اجتماعی، ایجاد گفت و گو و درک میان مردم کمک می کند.

راهبردهای رشد اقتصادی

براساس گزارش یونسکو درباره فرهنگ و توسعه پایدار، صنایع فرهنگی و خلاق باید بخشی از راهبرد های رشد اقتصادی باشند. این صنایع از پویاترین بخش های اقتصاد جهان هستند که دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار درآمد و ۲۹ میلیون ۵۰۰ هزار شغل در سراسر جهان ایجاد می کنند. با این رویه کشورها از توان بالقوه مناطق دارای رشد بالا در بازار برای بازده اقتصادی و کاهش فقر بهره برداری می کنند.

جنبش جدید

با استفاده از WCID#، جهانیان به پذیرش ضرورت نوآوری جهت بهره‌گیری از توان بالفعل اقتصادی کشورها دعوت شده اند. نوآوری، خلاقیت و وفور کارآفرینی، توانایی ایجاد انگیزه جدید برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی را دارند. این کار می تواند فرصت ها را برای همه، از جمله زنان و جوانان گسترش دهد. همچنین توانایی ارائه راه حل هایی برای برخی از مهمترین مشکلات مانند ریشه کن کردن فقر و حذف گرسنگی را دارد.

 

مطلب پیشنهادی

اختصاص اینترنت رایگان به دانشجویان توسط وزارت ارتباطات

به گزارش دیدگاه نوین ، اذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود از اعطای ۶۰ گیگ …