فراخوان شناسایی و سامان‌دهی کسب وکارهای “برخط” حوزه سلامت

به گزارش دیدگاه نوین ، فرایند شناسایی و اعطای گواهینامه به شرکت های فعال در حوزه شناسایی و سامان دهی کسب و کارهای برخط در حوزه سلامت ، براساس توافقی نظام صنفی رایانه ای تهران و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.

کسب وکارهای برخط درحوزه سلامت می توانند با مراجعه به آدرس http://it.behdasht.gov.ir/page/startup، نسبت به تکمیل مشخصات وطی نمودن فرایند دریافت گواهی نامه برای محصولات و خدمات خود اقدام نمایند .

شرایط شرکت متقاضی دریافت گواهی به شرح ذیل اعلام شده است :

1. دارا بودن صلاحیت های عمومی
2. مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه خود با گواهی مورد تقاضا
3. عضویت معتبر در سازمان نظام صنفی رایانه ای یا عضویت معتبر در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
4. تکمیل، چاپ، مهر و امضای فرم تقاضا و ارسال به آدرس پستی  مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت

مطلب پیشنهادی

دوره اموزشی حقوق نرم‌افزاری و کپی‌رایت برگزار میشود .

به گزارش دیدگاه نوین به نقل از  روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، …