چاقی دومین عامل مرگ در امریکاست

مطلب پیشنهادی

میدان مغناطیسی زمین درحال ضعیف شدن است

ایسنا / پژوهشگران اخیرا با بررسی داده‌های ماهواره سه گانه “سوارم”(Swarm) متعلق به آژانس فضایی …