میدان مغناطیسی زمین درحال ضعیف شدن است

ایسنا / پژوهشگران اخیرا با بررسی داده‌های ماهواره سه گانه “سوارم”(Swarm) متعلق به آژانس فضایی اروپا دریافته‌اند میدان مغناطیسی زمین به تدریج در حال ضعیف شدن است.

مطلب پیشنهادی

چاقی دومین عامل مرگ در امریکاست