کشاورزی و دامپروری

پیشرفت های کشاورزی و دامپروری درجهان را در این  قسمت  از  مجموعه های علم وتکنولوژی  دیدگاه نوین مطالعه فرمائید .

آموزش کشاورزی به نسل جدید

کشاورزی در آمریکا سابقه قدیمی دارد، اما اکنون فقط در آمریکا حدود دو میلیون مزرعه وجود دارد و میانگین سنی کشاورزان آمریکایی 58 سال است. به منظور کمک به ترغیب بیشتر جوانان به کشاورزی، متخصصان در حال تمرکز بر شهرنشینی و فناوری هستند. جنیفر سیرانژلو، مدیرعامل شورای ملی گفت كه برنامه های كشاورزی باید علاوه بر مناطق روستایی سنتی تر …

توضیحات بیشتر »

استفاده از میکروب ها در کشاورزی

اختصاصی دیدگاه نوین ، کشاورزی، یکی از حرفه های قدیمی جهان، به طور فزاینده ای در حال پیشرفت است. در اجلاس سران که در ایندیاناپولیس برگزار شد، رهبران صنایع کشاورزی در مورد نوآوری های کشاورزی که برای حل مشکلاتی از جمله تغییرات آب و هوا و کمبود نیروی کار تشکیل شده بود، بحث کردند. میکروب ها نقش مهمی در کشاورزی …

توضیحات بیشتر »

کشاورزان چگونه با تغییرات آب و هوا سازگار می شوند

کشاورزی، یکی از حرفه های قدیمی جهان، به طور فزاینده ای در حال پیشرفت است. در اجلاس سران که در ایندیاناپولیس برگزار شد، رهبران صنایع کشاورزی در مورد نوآوری های کشاورزی که برای حل مشکلاتی از جمله تغییرات آب و هوا و کمبود نیروی کار تشکیل شده بود، بحث کردند. تقریباً یک سوم از انتشار گازهای گلخانه ای از کشاورزی …

توضیحات بیشتر »